Om kurset

Dette nettkurset er basert på strukturen i boken Logiske metoder og forelesningene i emnet IN1150 – Logiske metoder ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

I dette kurset (hentet fra emnesiden) lærer du å:

Dersom du tar dette emnet ved Institutt for informatikk ved Institutt for informatikk er det viktig at du sjekker semestersiden og din UiO-e-post slik at du ikke går glipp av viktig informasjon. Her er også noen nyttige lenker dersom du er student:

Pensumbøker

Logiske metoder: kunsten å tenke abstrakt og matematisk

Roger Antonsen, Universitetsforlaget, 2014.

Logiske metoder er læreboken i kurset, og den er tilgjengelig via de fleste bokforhandlere. Du kan også kjøpe den direkte fra Universitetsforlaget eller Akademika.

Pensum i kurset er alle kapitlene i boken, inkludert alle oppgavene. Nettkurset dekker det aller meste av kjernestoffet i boken, men ikke alt. I nettkurset vil du finne henvisninger til boken der det er konsepter og definisjoner som ikke dekkes.

Se logiskemetoder.no for mer informasjon om boken og liste over kjente feil og mangler. Hvis du finner andre feil, ta kontakt på rantonse@ifi.uio.no.

Studiebok til Logiske metoder

Roger Antonsen, Universitetsforlaget, 2017.

Studiebok til Logiske metoder er et nyttig supplement og en praktisk støttebok. Den er tilgjengelig via de fleste bokforhandlere, og du kan også kjøpe den direkte fra Universitetsforlaget eller Akademika.

I denne boken finner du blant annet en repetisjon av hvert kapittel med vanlige feil, tips og triks og test-deg-selv-oppgaver, løsninger på alle oddetallsoppgavene i Logiske metoder, mange nye oppgaver, en ordliste med definisjoner og en engelsk-norsk ordliste.

Se logiskemetoder.no for mer informasjon om studieboken og liste over kjente feil og mangler. Hvis du finner andre feil, ta kontakt på rantonse@ifi.uio.no.

Om foreleserne

Roger Antonsen

Roger er førsteamanuensis ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, tidligere gjesteforsker ved UC Berkeley, California, og ICERM, Brown University, TED-foredragsholder, forfatter, kunstner, populærvitenskapelig formidler og PhD i informatikk. Han har undervist og hatt ansvaret for IN1150 (tidligere INF1080) siden 2010, og er forfatteren av læreboken i kurset. Du kan bli mer kjent med Roger på hans hjemmeside rantonse.no.

Andreas Nakkerud

Andreas er PhD i matematikk, mastergrad i informatikk og bachelorgrad i fysikk fra Universitetet i Oslo. Andreas har lang erfaring med undervisning, både som gruppelærer og som foreleser i flere kurs. Hjemmesiden til Andreas finner du på nakkerud.no.

Historie og bakgrunn

Dette kurset begynte som INF1080 i løpet av høsten 2010 (og ble til IN1150 i 2017), og siden da er det mange som har vært med på å undervise det, blant annet Roger Antonsen, Arild Waaler, Martin Giese, Andreas Nakkerud, Henrik Forssell, Håkon Møller og Lars Tveito, i tillegg til mange gruppelærere.

2010–2015

I løpet av 2010–2012 skrev Roger forelesningsnotater som senere ble til boken Logiske metoder, som vant Universitetsforlagets lærebokpris i 2013, og i 2014 begynte vi med å gjøre lyd- og skjermopptak av forelesningene som publiserte på nett (og som podkast som fortsatt ligger tilgjengelig). I 2015 ønsket vi å gjøre kurset bedre, og Håkon Møller filmet forelesningene og laget videor som vi lastet opp til YouTube hver uke.

2016 Første versjon: Open edX

Når vi så skulle undervise i 2016, hadde vi flere år med videoopptak, og i stedet for å holde forelesningene på nytt, gjennomførte vi kurset ved at studenene så på videoforelesningene og at vi brukte fellestimene til repetisjon, diskusjon og oppgaveregning som ble sendt direkte til YouTube. Håkon laget da den første versjonen av nettkurset ved hjelp av plattformen Open edX, hvor vi hadde videosnutter og test-deg-selv-spørsmål. Hvis du er nysgjerrig, brukte vi følgende utstyr:

Kurset gikk første gang som et offisielt nettkurs høsten 2017, og var en suksess. 🎉 Siden da har over tusen studenter brukt nettkurset og ca. 20% av disse som et rent nettkurs.

2018 Andre versjon: Egen, dedikert plattform

I løpet av sommeren 2018 laget Håkon Møller en dedikert plattform for nettkurset, basert på AngularJS og JSON-lagring av oppgaver, og Lars Tveito og Roger overførte alt materialet fra det Open edX-baserte nettkurset til denne nye plattformen, som vi brukte fra høsten 2018. Kurset du nå ser er basert på det Håkon laget.

2020 Tredje versjon: Nytt system

I løpet av sommeren 2020 har Roger, med utgangspunkt i Håkons kode, og med god hjelp fra Lars, overført alt materialet til et system som (forhåpentligvis) er enklere å oppdatere. Roger har også lagt til en rekke nye funksjoner som ordlisten, oppgave-quiz, lagring av progresjon, mm. I tillegg har Tobias Østmo Hermansen i løpet av sommeren laget flere nye oppgaver.

Dersom du finner feil eller har forslag til forbedringer, send en e-post til rantonse@ifi.uio.no.