Neste fellestime

Ingen planlagte fellestimer akkurat nå. Sjekk tilbake senere!

Tidligere fellestimer

15. februar 2021, kl. 10.15

Vi ser på kapittel 9 og 10.

28. januar 2021, kl. 10.15

Dette er en noe forkortet utgave av fellestimen 28. januar 2021.

25. januar 2021, kl. 10.15

En introduksjon til kapittel 3 og 4.

18. januar 2021, kl. 10.15

Vi går gjennom kapittel 1 (grunnleggende mengdelære) og kapittel 2 (utsagnslogikk) etter litt praktisk informasjon.

14. januar 2021, kl. 12.15

Første fellestime hvor vi ønsker velkommen og gir litt praktisk informasjon!