Kapittel 24 – Naturlig deduksjon / Fellestimer H16

Fellestime 2 - Repetisjon og oppgaver

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)
 • 00:48  Kapittel 24 - Naturlig deduksjon (fortsettelse)
 • 04:25  Slutningsreglene
 • 09:03  Hva betyr det å lukke en antagelse?
 • 16:44  Bevis for P → (¬P → Q)
 • 21:32  Sunnhet og kompletthet
 • 25:17  Hvordan →-introduksjon fungerer
 • 25:49  Bevis for (P ∨ Q) → (Q ∨ P) ved bruk av ∨-eliminasjon
 • 31:06  Å lukke flere formler på en gang
 • 34:42  Utledning av P fra ¬¬P ved bruk av RAA
 • 38:12  Forskjellen på å utlede en negasjon av en formel og utlede noe med RAA
 • 42:48  Å bruke RAA
 • 51:51  ∨-eliminasjon
 • 54:15  Bevis for (P ∨ P) → P
 • 58:57  Bevis for P → P
 • 1:00:46  Bevis for Q → (P → Q)
 • 1:06:14  Mer om åpne og lukkede antagelser
 • 1:09:54  Oppgave 24.6 (a)
 • 1:15:58  Eksamen 2015: Oppgave 5 (b) (Førsteordens logikk og modeller)