Kapittel 24 – Naturlig deduksjon / Kapitteltest

Kapitteltest – Kapittel 24

Test deg selv

Hva er galt med dette beviset?

Test deg selv

Hvilke to slutningsregler brukes i denne utledningen?

Test deg selv

Hvilke slutningsregler brukes i dette beviset?
Svar for eksempel slik som dette: $\land$E.

Kopiér symbolene du trenger herfra:
$\land$ $\lor$ $\imp$ $\bot$

a)
b)
c)
d)

Test deg selv

Hva er galt med dette beviset?

Test deg selv

Hva er galt med dette beviset?