Kapittel 24 – Naturlig deduksjon / Sunnhet, kompletthet og konsistens

Definisjon: Sunnhet og kompletthet

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Oppgave

Anta at vi har en logisk kalkyle der alle gyldige formler er bevisbare, men hvor det også går an å bevise noen formler som ikke er gyldige. Hva er riktig om denne kalkylen?

Oppgave

Anta at vi har en logisk kalkyle hvor alle formler som er bevisbare er gyldige, men ikke alle gyldige formler er bevisbare. Hva er riktig om denne kalkylen?