Kapittel 24 – Naturlig deduksjon / Lukking av antagelser