Kapittel 24 – Naturlig deduksjon / Slutningsreglene i naturlig deduksjon