Kapittel 24 – Naturlig deduksjon / Logiske kalkyler: Fra semantikk til syntaks