Kapittel 23 – Formelle språk og grammatikker / Introduksjon