Kapittel 22 – Vandringer i grafer / Kapitteltest

Kapitteltest – Kapittel 22

Test deg selv

Hvilke av disse påstandene er sanne?

Test deg selv

La en graf ha tre noder og to kanter. Er den sammenhengende?

Test deg selv

La $G$ være en enkel graf med $n$ noder. Hva er det minimale antallet kanter $G$ kan ha og allikevel være sammenhengende?

Test deg selv

Hvilke(n) av egenskapene har den komplette grafen med fire noder?

Test deg selv

La nodene i en graf med fire noder ha følgende grader: $2,2,3,3$. Hvilke(n) av disse egenskapene kan vi vite at grafen har?

Test deg selv

Hvilke(n) av egenskapene har grafen?