Kapittel 22 – Vandringer i grafer / Avsluttende kommentarer