Kapittel 22 – Vandringer i grafer / Eulerveier og eulerkretser

Eksempel: Eulerveier og -kretser

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

La grafen $G$ være grafen med noder $\{\text{a}, \text{b}, \text{c}, \text{d} \}$ og kanter $\{ \text{ab}, \text{bc}, \text{cd}, \text{da}, \text{bd} \}$.

Finnes det en eulervei i grafen $G$? (Tegn grafen og se om du finner en vandring som inneholder hver kant nøyaktig en gang.)

Oppgave

Hva er riktig om denne grafen?

Oppgave

Hvor mange eulerkretser er det i denne grafen?