Kapittel 21 – Grafteori / Isomorfier

Avgjøre om to grafer er isomorfe

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Oppgave

Hva skal til for at to endelige grafer $G$ og $H$ er isomorfe? Det kan være flere riktige svar.

Oppgave

En graf $G$ er selv-komplementær dersom komplementet til $G$ er isomorf med $G$ selv. Finnes det en selv-komplementær graf med tre noder?

Oppgave

En graf $G$ er selv-komplementær dersom komplementet til $G$ er isomorf med $G$ selv. Hva er det minste antall noder en graf kan ha for at den er selv-komplementær? Her teller vi ikke med grafer med én node.