Kapittel 21 – Grafteori / To grafteoretiske resultater

Håndhilselemmaet

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Hvis en enkel graf har noder $A, B, C$ og noden $A$ har grad $1$ og noden $B$ har grad $2$, hvilken grad har node $C$?

Test deg selv

Hvis 4 av 5 noder i en graf har partall grad, har den siste noden partall eller oddetall grad?

Test deg selv

Hvilke av disse listene er mulige lister for gradene på nodene i en graf?

Oppgave

Hvilke av disse beskrivelsene gir lovlige, enkle grafer?