Kapittel 21 – Grafteori / To grafteoretiske resultater

Eksempel: Summen av gradene

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Oppgave

Hvis summen av gradene til nodene i en graf er $12$, hvor mange kanter er det i grafen?

Oppgave

Anta at en graf har $8$ noder og at hver node har grad $5$. Hvor mange kanter har grafen?