Kapittel 21 – Grafteori / Egenskaper ved grafer

Definisjon: Komplett graf

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Trekanttallene eller de triangulære tallene ble først presentert i seksjon 10.1, der vi definerte en rekursiv funksjon for å finne det $n$-te trekant-tallet.

Utfordring

I stedet for å lage en rekursiv funksjon, klarer du å finne en generell formel for antall kanter i den komplette grafen med $n$ noder som en binomialkoeffisient $\binom{x}{y}$? Skriv svaret på formen (x y).