Kapittel 21 – Grafteori / Definisjoner og begreper om grafer

Definisjon: Rettet graf

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Oppgave

La $A,B$ og $C$ være nodene i en graf, og kantene være gitt ved $\set{\tuple{A,B}, \tuple{B,A}, \tuple{A,C}}$. Hvilken type graf er dette?