Kapittel 20 – Litt abstrakt algebra / Kapitteltest

Kapitteltest – Kapittel 20

Test deg selv

Hvilke av påstandene er sanne?

Oppgave

Hvilke av disse er kommutative operasjoner?

Oppgave

Hvilke av disse tallene har en invers for operasjonen $+$ på de naturlige tallene?

Oppgave

Sammen med hvilke av disse operasjonene utgjør mengden $G = \mathbb{R} \setminus \set{0}$ en gruppe?