Kapittel 20 – Litt abstrakt algebra / Test deg selv

Test deg selv

Test deg selv

Hvilke av påstandene er sanne?

Oppgave

Hvilke av disse er kommutative operasjoner?

Oppgave

Hvilke av disse tallene har en invers for operasjonen $+$ på de naturlige tallene?

Oppgave

Sammen med hvilke av disse operasjonene utgjør mengden $G = \mathbb{R} \setminus \set{0}$ en gruppe?