Kapittel 20 – Litt abstrakt algebra / Noen elementer med spesielle egenskaper

Definisjon: Inverse elementer

Test deg selv

Hvis vi ser på addisjon på heltall, hva er inversen til $-4$?

Test deg selv

Hvis vi ser på multiplikasjon og heltall, har $3$ en invers?

Oppgave

For hvilke av disse mengdene har tallet $5$ en invers for operasjonen multiplikasjon?