Kapittel 20 – Litt abstrakt algebra / Noen elementer med spesielle egenskaper

Definisjon: Inverse elementer

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Hvis vi ser på addisjon på heltall, hva er inversen til $-4$?

Test deg selv

Hvis vi ser på multiplikasjon og heltall, har $3$ en invers?

Oppgave

For hvilke av disse mengdene har tallet $5$ en invers for operasjonen multiplikasjon?