Kapittel 20 – Litt abstrakt algebra / Noen egenskaper ved operasjoner

Eksempler: Idempotente operasjoner

Oppgave

Hvilke av disse er en mulig fremgangsmåte å bruke for å vise at operasjonen minus på $\mathbb{R}$ ikke er idempotent?

Oppgave

Hvilke av disse funksjonene på $\mathbb{R}$ er idempotente?