Kapittel 20 – Litt abstrakt algebra / Noen egenskaper ved operasjoner

Definisjon: Idempotent

Test deg selv

Hvilke av disse operasjonene er idempotente?