Kapittel 20 – Litt abstrakt algebra / Noen egenskaper ved operasjoner

Definisjon: Assosiativ

Utfordring

Er den binære operasjonen $\text{gs}(x, y) = \frac{x + y}{2}$ på reelle tall en assosiativ operasjon?