Kapittel 20 – Litt abstrakt algebra / Noen egenskaper ved operasjoner

Definisjon: Kommutativitet

Test deg selv

Er det å ta kryssproduktet av to mengder en kommutativ operasjon på mengder?

Test deg selv

Vi definerer en binær operasjon $\text{gs}$ på relle tall for å ta gjennomsnittet av to tall slik at $\text{gs}(x, y) = \frac{x + y}{2}$. Er denne operasjonen kommutativ?

Oppgave

Er minus en kommutativ operasjon på $\mathbb{N}$?