Kapittel 20 – Litt abstrakt algebra / Noen egenskaper ved operasjoner

Definisjon: Kommutativitet

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Er det å ta kryssproduktet av to mengder en kommutativ operasjon på mengder?

Test deg selv

Vi definerer en binær operasjon $\text{gs}$ på relle tall for å ta gjennomsnittet av to tall slik at $\text{gs}(x, y) = \frac{x + y}{2}$. Er denne operasjonen kommutativ?

Oppgave

Er minus en kommutativ operasjon på $\mathbb{N}$?