Kapittel 20 – Litt abstrakt algebra / Inverse relasjoner og funksjoner

Definisjon: Invers funksjon

Test deg selv

La $f : \{1,2,3,4\} \rightarrow \{1,2,3,4\}$ være funksjonen $f = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}$.

$f^{-1}(1) =$
$f^{-1}(2) =$
$f^{-1}(3) =$
$f^{-1}(4) =$
$f^{-1}(f(2)) =$

Test deg selv

Hvilke av disse funksjonene har en invers?