Kapittel 19 – Litt mer kombinatorikk / Systematisering av opptellingsproblemer

To perspektiver

Test deg selv

Hvor mange forskjellige injektive funksjoner finnes det fra en mengde med $4$ elementer til en mengde med $7$ elementer?

Test deg selv

Hvor mange forskjellige bildemengder gir de injektive funksjonene i forrige oppgave opphav til? Husk at bildemengden til en funksjon er mengden av de elementene i verdiområdet som «blir truffet» av funksjonen, så hvis definisjonsområdet til en funksjon $f$ er $\{1,2,3,4\}$ og $f(1) = 3$, $f(2) = 1$, $f(3) = 6$ og $f(4) = 4$, så er bildemengden til $f$ lik $\{1,3,4,6\}$.