Kapittel 19 – Litt mer kombinatorikk / Introduksjon