Kapittel 18 – Kombinatorikk / Kapitteltest

Kapitteltest – Kapittel 18

Oppgave

$\left\vert{A}\right\vert = 8$, $\left\vert{B}\right\vert = 11$ og $\left\vert{A \cap B}\right\vert = 5$. Hva blir $\left\vert{A \cup B}\right\vert$?

Oppgave

Du skal velge ut én av $3$ gensere, én av $4$ bukser og én av $2$ par sko. Hvor mange forskjellige kombinasjoner av gensere, bukser og sko kan du velge?

Oppgave

I hvor mange forskjellige rekkefølger kan $5$ studenter gå inn i en forelesningssal?

Oppgave

Det er loddtrekning der $16$ personer har hvert sitt lodd, og det er en 1. premie, en 2. premie og en 3. premie. På hvor mange måter kan premiene bli fordelt?

Oppgave

Du skal velge $3$ av $7$ mulige emner som du skal studere et semester. På hvor mange måter kan du velge en slik $3$-kombinasjon av emner?

Oppgave

Hvor mange forskjellige strenger kan vi få ved å stokke om tegnene i strengen $\text{tralala}$?

Oppgave

Hvor mange relasjoner finnes på mengden $A = \set{1,2,3}$, som ikke inneholder tuppelet $\tuple{1,1}$?