Kapittel 18 – Kombinatorikk / Gjentakelser og overtelling

Å telle for mye

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Oppgave

I et rom er det $17$ personer, hvor $8$ av de har på seg blått, og $12$ av de har på seg svart. Hvis $5$ personer har på seg begge deler, hvor mange har hverken på seg blått eller svart?