Kapittel 18 – Kombinatorikk / Multiplikasjonsprinsippet

Eksempel: Antall stier

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Oppgave

Kan man bruke multiplikasjonsprinsippet for å finne antall stier i denne figuren, altså gange sammen antallet prikker det er i hver kolonne?