Kapittel 18 – Kombinatorikk / Multiplikasjonsprinsippet

Eksempel: Antall strenger av en gitt lengde

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Hvor mange strenger over alfabetet $\{ \text{a}, \text{b}, \text{c}, \text{d} \}$ av lengde $3$ finnes det?

Test deg selv

Hvor mange strenger over alfabetet $\{ \text{a}, \text{b}, \text{c}, \text{d} \}$ av lengde $7$ finnes det?