Kapittel 17 – Abstraksjon med ekvivalenser og partisjoner / Kapitteltest

Kapitteltest – Kapittel 17

Oppgave

Hvilke av påstandene er sanne?

Oppgave

Gitt en mengde $S = \{ 1,2,3,4,5,6,7 \}$ og en ekvialensrelasjon $\sim$ slik at $S/\!\sim\ = \{ \{1,3,5,7\}, \{2,6\}, \{4\}\}$.

Oppgave

Hvilke av disse påstandene er sanne?