Kapittel 16 – Resonnering om modeller / Teorier og aksiomatisering

Eksempel: Teorien om ekvivalensrelasjoner

Oppgave

Hvilken av disse påstandene betyr at en teori aksiomatiserer en egenskap?