Kapittel 16 – Resonnering om modeller / Teorier og aksiomatisering

Definisjon: Teorier, aksiomer og teoremer

Oppgave

Gitt teorien $\set{Pa \; , \; \exists x Qx}$, hvilke av disse formlene er teoremer?