Kapittel 16 – Resonnering om modeller / Førsteordens logikk og modellering