Kapittel 16 – Resonnering om modeller / Samspillet mellom kvantorer og konnektiver

Et logisk kvadrat

Oppgave

Hva er negasjonen til $\forall x (Ax \rightarrow \neg Bx)$?