Kapittel 16 – Resonnering om modeller / Samspillet mellom kvantorer og konnektiver

Eksempel: Kvantorer og konnektiver

Oppgave

Hvilke av disse påstandene er sanne?