Kapittel 16 – Resonnering om modeller / Samspillet mellom kvantorer og konnektiver