Kapittel 16 – Resonnering om modeller / Samspillet mellom kvantorer og konnektiver

Eksempel: Kvantorer og negasjon

Oppgave

Hvilke av disse formlene er logisk ekvivalente med $\forall x P x$?