Kapittel 16 – Resonnering om modeller / Logisk ekvivalens og logisk konsekvens

Definisjon: Logisk konsekvens

Oppgave

Hvilke av disse formlene er logiske konsekvenser av $\forall x P x$?

Oppgave

La $\phi$ og $\psi$ være to førsteordens formler. Hvis $\psi \rightarrow \phi$ er gyldig, og $\phi \rightarrow \psi$ er falsifiserbar, hva er riktig?