Kapittel 16 – Resonnering om modeller / Logisk ekvivalens og logisk konsekvens

Definisjon: Logisk ekvivalens

Oppgave

Hvilke av disse formlene er logisk ekvivalente med $\forall x (Px \vee \neg Px)$ ?