Kapittel 16 – Resonnering om modeller / Introduksjon