Kapittel 15 – Tolkning i modeller / Kapitteltest

Kapitteltest – Kapittel 15

Test deg selv

Hvilke av disse påstandene er sanne?

Test deg selv

Hvilke av disse formlene er falsifiserbare? La relasjonssymbolene $P$ og $Q$ ha aritet én, mens $R$ ha aritet to.

Test deg selv

Hvilke av disse formlene er sanne for domenet $|M| = \mathbb{N}$?