Kapittel 15 – Tolkning i modeller / Oppgaveeksempel