Kapittel 15 – Tolkning i modeller / Førsteordens språk og likhet