Kapittel 15 – Tolkning i modeller / Oppfyllbarhet og gyldighet av førsteordens formler