Kapittel 15 – Tolkning i modeller / Tolkning av sammensatte formler

Tolkning av lukkede formler

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Gitt et førsteordens språk med signatur $\langle \text{a}; ; P, Q, R \rangle$ slik at relasjonssymbolene $P$ og $Q$ har aritet $1$ og relasjonssymbolet $R$ har aritet $2$, og la $\mathcal{M}$ være en modell for språket slik at

  • $\left\vert \mathcal{M} \right\vert = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$,
  • $a^\mathcal{M} = 3$,
  • $P^\mathcal{M} = \{0,2,4,6,8\}$,
  • $Q^\mathcal{M} = \{0,1,2,3,4\}$ og
  • $R^\mathcal{M} = \{ \langle 0,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 4,5 \rangle, \langle 5,4 \rangle, \langle 6,7 \rangle, \langle 8,9 \rangle \}$.

Hvilke av disse formlene er sanne i $\mathcal{M}$?