Kapittel 15 – Tolkning i modeller / Tolkning av atomære formler

Eksempel: Tolkning av en atomær formel

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Gitt et språk med konstantsymboler $\text{a}, \text{b}, \text{c}, \text{d}$ og funksjonssymboler $f, g$ og en modell $\mathcal{M}$ med domene $\left\{ 1, 2, 3, 4 \right\}$ slik at:

  • $\text{a}^{\mathcal{M}} = 1$, $\text{b}^{\mathcal{M}} = 2$, $\text{c}^{\mathcal{M}} = 3$, $\text{d}^{\mathcal{M}} = 4$,
  • $f^{\mathcal{M}} = \left\{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \right\}$ og
  • $g^{\mathcal{M}}$ er funksjonen som tar to tall fra domenet som argumenter og gir det største av tallene som verdi.

Vi utvider språket med relasjonssymbolet $P$ med aritet $1$, og tolker $P$ i modellen slik at $P^{\mathcal{M}} = \left\{ 2, 3 \right\}$.

Hvilke av disse atomære formlene er sanne i modellen?

Test deg selv

Gitt et språk med konstantsymboler $\text{a}, \text{b}, \text{c}, \text{d}$ og funksjonssymboler $f, g$ og en modell $\mathcal{M}$ med domene $\left\{ 1, 2, 3, 4 \right\}$ slik at:

  • $\text{a}^{\mathcal{M}} = 1$, $\text{b}^{\mathcal{M}} = 2$, $\text{c}^{\mathcal{M}} = 3$, $\text{d}^{\mathcal{M}} = 4$,
  • $f^{\mathcal{M}} = \left\{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \right\}$ og
  • $g^{\mathcal{M}}$ er funksjonen som tar to tall fra domenet som argumenter og gir det største av tallene som verdi.

Vi utvider språket med relasjonssymbolet $Q$ med aritet $2$ og tolker $Q$ i modellen slik at $Q^{\mathcal{M}} = \left\{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \right\}$.

Hvilke av disse atomære formlene er sanne i modellen?