Kapittel 15 – Tolkning i modeller / Definisjon av modeller

Definisjon: Modeller

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Test deg selv

Anta at vi har en modell $\mathcal{M}$ med domene $D = \left\{ 1, 2, 3 \right\}$ for et språk med signatur $\langle \text{a}, \text{b} ; f, g ; P, Q, R \rangle$.

Hvilke av disse er mulige tolkninger av konstantsymbolet $\text{a}$ i modellen, altså mulige verdier for $\text{a}^{\mathcal{M}}$?

Test deg selv

Anta at vi har en modell $\mathcal{M}$ med domene $D = \left\{ 1, 2, 3 \right\}$ for et språk med signatur $\langle \text{a}, \text{b} ; f, g ; P, Q, R \rangle$.

$f(a)$ er en term i språket. Dette forteller oss hvilken aritet funksjonssymbolet $f$ har.

Hvilke av disse er mulige tolkninger av funksjonssymbolet $f$ i modellen, altså mulige verdier for $f^{\mathcal{M}}$?

Test deg selv

Anta at vi har en modell $\mathcal{M}$ med domene $D = \left\{ 1, 2, 3 \right\}$ for et språk med signatur $\langle \text{a}, \text{b} ; f, g ; P, Q, R \rangle$.

$g(b, x)$ er en term i språket. Dette forteller oss hvilken aritet funksjonssymbolet $g$ har.

Hvilken av disse er en mulig tolkning av funksjonssymbolet $g$ i modellen, altså en mulig verdi for $g^{\mathcal{M}}$?

Test deg selv

Anta at vi har en modell $\mathcal{M}$ med domene $D = \left\{ 1, 2, 3 \right\}$ for et språk med signatur $\langle \text{a}, \text{b} ; f, g ; P, Q, R \rangle$.

$P(b)$ er en atomær formel i språket. Dette forteller oss hvilken aritet relasjonssymbolet $P$ har.

Hvilke av disse er mulige tolkninger av relasjonssymbolet $P$ i modellen, altså mulige verdier for $P^{\mathcal{M}}$?

Test deg selv

Anta at vi har en modell $\mathcal{M}$ med domene $D = \left\{ 1, 2, 3 \right\}$ for et språk med signatur $\langle \text{a}, \text{b} ; f, g ; P, Q, R \rangle$.

$R(x, a, y)$ er en atomær formel i språket. Dette forteller oss hvilken aritet relasjonssymbolet $R$ har.

Hvilke av disse er mulige tolkninger av relasjonssymbolet $R$ i modellen, altså mulige verdier for $R^{\mathcal{M}}$?