Kapittel 15 – Tolkning i modeller / Semantikk for førsteordens logikk

Eksempel: Sannhet avhenger av tolkning 2

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Utfordring

Hvilke modeller gjør formelen $\exists x \forall y R(x, y)$ sann?