Kapittel 15 – Tolkning i modeller / Semantikk for førsteordens logikk

Eksempel: Sannhet avhenger av tolkning 1

Hva syns du om denne videoen?
(Én stjerne er dårligst, tre stjerner er middels og fem stjerner er best.)
(Hvordan kan denne videoen bli bedre?)

Utfordring

Gitt en modell med domene $\{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$ der relasjonssymbolet $A$ tolkes som den unære relasjonen $\{ 1, 2, 5, 6 \}$ og relasjonssymbolet $B$ tolkes som den unære relasjonen $\{ 2, 5 \}$.

Hvilke formler er sanne i denne modellen?